Vi är några pedagoger från Staffanstorp och Hjärup som har fått möjlighet att komma iväg på en stor teknikmässa i London. Ni kan läsa om vilka vi är och naturligtvis kommer vi att blogga om allt kring vår resa.

söndag 16 januari 2011

Little Bridge

Posted by Picasa
Ett av Elevdatas skolprogram som Staffanstorps kommun har
kommunlicens på har intressanta uppdateringar av sitt undervisningsmaterial.
Det finns material man kan jobba med direkt från deras hemsida men också nya böcker som t.ex. Geetas story. Man kan också via deras hemsida jobba direkt och skapa egna karaktärer och med dem kan man prata engelska med de karaktärer som finns i undervisningsmaterialet.
För mer information, läs vidare på http://www.littlebridge.com/
På förlagets hemsida http://www.manic-monkey.com/ finns mer intressant att läsa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar