Vi är några pedagoger från Staffanstorp och Hjärup som har fått möjlighet att komma iväg på en stor teknikmässa i London. Ni kan läsa om vilka vi är och naturligtvis kommer vi att blogga om allt kring vår resa.

Anna


Hej! Jag heter Anna Blomberg och arbetar som lärare på Hjärups Skola. Skolan satsar mycket på IKT och har t ex nyligen installerat Smartboards i klassrummen! Jag ser fram emot att lära mig mycket på mässan!